Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu

Teenused Kontaktid

Mis on Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu?

Lihtsalt öeldes on tegu üldtüüpi hooldekoduga. Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu eesmärgiks on puuetega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine või säilitamine, sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine. Hooldekodu osaleb rehabilitatsiooniteenuste osutamise korraldamisel hoolealustele.

Hooldekodu on ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud ööpäevaringselt tegutsev asutus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täiskasvanu isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Hooldekodus on 127 voodikohta. Tubades on 1-3 hoolealust; igas toas on olemas vannituba ja WC. Kõik toad on kohandatud hoolealuste vajadusi arvestades. Kõigil korrustel asuvad söögisaalid ja hoolealustele mõeldud köögid iseseisvaks kasutamiseks.

Kohamaksumus (alates 01.06.2020) on 700 eurot.

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu on linna hallatav asutus ja töötab Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega kinnitatud põhimääruse alusel.

Meie missioon

Pakkuda oma hoolealustele hubases ja turvalises keskkonnas individuaalsetest vajadustest lähtuvaid kvaliteetseid hoolekandeteenuseid.

Meie visioon

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu on kvaliteedijuhtimise põhimõttel töötav kõrge konkurentsivõimega munitsipaalhoolekandeasutus.

Asukoht

Meie aadress: Ahtme mnt 16, Ahtme linnaosa, 31025 Kohtla-Järve

Külastusajad: 10.00-12.00 ja 14.00-19.00