Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu külastusreeglid alates 24.05.2021a.